سلام
من یه ماژول pn532 خریداری کردم کل سایت های ایرانی و خارجی و .. رو زیر رو رو کردم مطلب بدرد بخوری برای اتصال pic به این ماژول پیدا نکردم فقط تونستم بعد از تلاش های زیاد برنامه پایین رو بنویسم


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
<16f877a.h> //micro name
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
delay(clock=16000000,restart_wdt) //Oscillator frequency
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
Hs
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
i2c(master,SDA=pin_c4,SCL=pin_c3)
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
LCD_ENABLE_PIN PIN_B1
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
LCD_RS_PIN PIN_B2
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
LCD_RW_PIN PIN_B3
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
LCD_DATA4 PIN_B4
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
LCD_DATA5 PIN_B5
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
LCD_DATA6 PIN_B6
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
LCD_DATA7 PIN_B7
مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید
عضویت
<lcd.c>
void main(){

set_tris_D(0x00); //set as output
int id;
output_high(PIN_C3);
output_high(PIN_C4);
lcd_init();
while (1){
i2c_start();
id=i2c_read();
i2c_stop();
delay_ms(10);
printf(lcd_putc,"\fid=%d",id);
}
و ماژول رو گذاشتم رو مود i2c بعدش اتصالات رو برقرار کردم ولی خروجی برا من -1 میاد
حالا نمی دونم باید کدی چثیزی ارسال کنم به ماژول تا شروع به خوندن کنه؟؟
یه مشکل دیگه متغیری که قراره کد ماژول رو برداره باید بصورت رشته باشه اونم نمی دونم تو lcd چطور باید تعریف کنم
لطفا راهنمایی کنید