سلام دوستان
با توجه به شکل بالا باید خط sda,scl را pull up کنیم حال اگر device 1 ایکسمگا با 3.3= vcc وdevice 2 ایتیمگا با vcc=5 باشد آنگاه مقاومت های R1وR2 را با چه vcc ای باید پول آپ کنیم ؟
لطفا راهنمایی کنید متشکرم