اطلاعیه

Collapse
No announcement yet.

الکترونيک

Collapse

انجمن ها موضوعات پست آخرين نوشته
موضوعات: 66 پست: 306
66 306
موضوعات: 15 پست: 54
آخرين نوشته: بدنه منبع تغذیه
15 54
saeiddiod
بوسیله saeiddiod
رباتیک و مکاترونیک
در این بخش به بررسی مباحث مرتبط با رباتیک و مکاترونیک بپردازید.
مدیران : AKTRONICS
موضوعات: 2,515 پست: 21,274
آخرين نوشته: ساخت cnc با آردوینو
2,515 21,274
nimdar
بوسیله nimdar
زیرمجموعه
مدارهای آنالوگ و مدارهای مجتمع
در این بخش به بررسی مباحث مرتبط با مدارات آنالوگ شامل : منابع تغذیه ، تقویت کننده های صوت Amplifier ، مدارات نوسانساز ، مدارات مربوط به رادیو ، تلویزیون و ...همچنین مباحث طراحی مدارات مجتمع خطی بپردازید .
مدیران : AKTRONICS
موضوعات: 12,399 پست: 152,201
12,399 152,201
saeiddiod
بوسیله saeiddiod
زیرمجموعه
منابع تغذيه (3,748/50,260)
مدارات صوتی (2,368/43,877)
مدار های ديجيتال
در این بخش به مطرح نمودن مباحث دیجیتال و مدارات آنها و همچنین استفاده از IC های مرتبط بپردازید.
موضوعات: 2,994 پست: 18,906
2,994 18,906
مدار چاپی (PCB)
مراحل طراحی و تولید بردهای مدار چاپی در محیط های خانگی و صنعتی و همچنین نرم افزارهای مربوطه به صورت تخصصی در این بخش بررسی خواهند شد.
مدیران : AKTRONICS
موضوعات: 3,995 پست: 28,567
3,995 28,567
زیرمجموعه
موضوعات: 1,194 پست: 16,117
آخرين نوشته: مشکلات تابلو روان
1,194 16,117
HS1386
بوسیله HS1386
زیرمجموعه
موضوعات: 1,542 پست: 8,988
1,542 8,988
hamed4980
بوسیله hamed4980
زیرمجموعه
پردازش صدا (219/1,002)
مباحث دیگر علم الکترونیک
هر موردی که در بخش بندی های موجود گرایش الکترونیک جای نگیرد را میتوانید در این بخش مطرح نمایید.
موضوعات: 2,072 پست: 16,719
2,072 16,719
saeiddiod
بوسیله saeiddiod
لطفا صبر کنید...
X