سلام . کسی در مورد جاگزین کردن دستور attribute کیل در نرم افزار stm32cubeide می دونه؟