آیا FPGA پورت USB داره برای اتصال به کامپیوتر؟ پورت RS232 چطور

نمایش نسخه قابل چاپ