سوال : دسترسی به administrator ای که disable شده>؟

نمایش نسخه قابل چاپ