نمایش یک عدد float بر روی lcd text

نمایش نسخه قابل چاپ