قطع شدن اتصال GPRS ده ثانيه پس از اتصال

نمایش نسخه قابل چاپ