درست کردن mcs file برای پروگرم کردن

نمایش نسخه قابل چاپ