یه توضیح کوچولو در مورد عملگر شیفت چپ و راست حسابی؟؟؟؟

نمایش نسخه قابل چاپ