سنسور مناسب برای عبور از سطح آب ؟

نمایش نسخه قابل چاپ