[گفتگو و تبادل نظر]مشکل در انتخاب منبع تقذیه برای امپ و کیفیت صدای خروجی

نمایش نسخه قابل چاپ