ساخت mp3player با میکرو اتمگا 32 و یک ال سی دی و یک ماژول MMC در محیط کدویژن

نمایش نسخه قابل چاپ

نمایش 40 پست از این موضوع در یک صفحه
صفحه 2 از 2 نخست 12
نمایش 40 پست از این موضوع در یک صفحه
صفحه 2 از 2 نخست 12