مفهوم این علامت روی صفحه LCD چیه؟

نمایش نسخه قابل چاپ