عدم رفرش شدن صفحه برای نمایش ساعت

نمایش نسخه قابل چاپ