سلام دوستان
کسی میدونه برای اینکه THD یک OTA یا ترارسانا رو اندازه گیری کنیم باید چه باری بهش وصل کنیم؟ خازن یا مقاومت؟ یا اینکه باید پراب جریان بگذاریم یا ولتاژ؟ آخه من باید شکل 4 مقاله پیوست شده...