این مدار ممکنه شماتیک درسته باشه ولی pcb خیلی حساسه و نویز بالایی داره من با این مدار جواب نگرفتم ولی با بردی که مهندسی معکوس کردم جواب داد