سلام دوستان گرامی !
من یه ماژول sim800l خریدم که هفت تا پین داره
VDD
5V
GND
GND
RX
TX
RESET
پینهای میکروفون و بلندگو نداره اگه بخوام باهاش تماس صوتی برقرار کنم چکار کنم؟