سلام میشه بفرمایید مقدار مقاومت وتوان آن چگونه محاسبه میشه؟ممنون