سلام
کد زیر رو امتحان کنید (تست نشده فقط نوشتمش)
بهینه سازی کد هم از نظر بار پردازشی و هم از نظر حافظه مصرفی (با دو متغیرکمتر) در برنامه ارائه شده لحاظ شده است.

int pin_switch = 2;
int pin_LED...