سلام دوست عزیز واقعا ممنون منم منتظره این نوع مدارات بودم
اما میتوان با این مدار 1.2 ولت تا 40 ولت رو کنترل کرد با قابلیت
کنترل جریان