سلام. منظور از کنترل جریان مثلا در این مبدل باک چیه؟ و چطور این کار انجام می شود؟
با تشکر