سلام
تا اونجایی که من متوجه میشم اینا اصلا نمیتونن جریان رو کنترل کنن
کنترل جریان و ولتاژ 2576 از پایه فیدبکشه
اینا که همش فیدبکش به خروجی وصله :NO: