سلام خدمت دوستان
یه سوالی داشتم چطوری می تونم یک دیتایی را که از UART 1 میکرو STM32F407 دریافت کرده ام به صورت یکی در میان توسط دو رابط UART دیگر میکرو ارسال کنم به صورتی که مثلا دقیقه اول از UART...