دوست عزيز،
با توجه به تجربيات شخصي خودم، بهترين راه يادگيري ارم استفاده از کد ها و سمپل ها و ديتاشيت هايي که هم اکنون در اينترنت موجود هستن.
در قدم اول بهترين کار اينه که بورد آموزشي lpc1768 براي...