سلام مشابه ترانزیستور st2sb772se رو میخواستم ممنون