فکر کنم با یه رله بتونی
به این صورت که 12 رو به 3 تبدیل کنی بدی به یه رله 3 ولت که یه خازن ظرفیت بالا هم بهش وصله اینجوری رله دیر روشن میشه و بعدش روشن هم میمونه( منتهی یکم دیلی تو خاموش شدن رله هم...