سلام
من تازه کارم و خیلی دوست دارم این مدار رو بسازم ولی اولش میخوام بفهمم مدار چطور کار میکنه که البته توضیحات خوبی که داده بودید واقعن کارراه اندازه، فقط مشکلی که من دارم روی خود 494 هست. درک...