سلام
خدمت شما عارضم بنده برای یک پروژه دوتا استپر موتور (عکس زیر) خریدم.

من نیاز دارم این موتور نمودار تغییر زاویه ای مثل نمودار زیر رو پیروی کنه. مثلا توی یک ثانیه همچین تغییر زاویه ای (مثل...