برای ایجاد اشکال مختلف میتوانید فایل pcb را به صورت metafile ذخیره نموده و با نرم افزار corel هر نوع شکلی خواستی اضافه کنی .البته من نمیدونم با کدوم نرم افزار کار میکنی ؟کامل توضیح بدی خوبه.