چند نکته هست که بهتره مد نظر قرار بگیره مخصوصا زمانی که داریم در مورد میکروکنترلرها صحبت میکنیم :

1) میزان بهینه بودن یا نبودن، تعداد کلاک ها و غیره فقط از روی اسمبلی لیست تولید شده (فایل با پسوند...