سلام من ي اينورتر ١٢ ولت به ٢٢٠ دارم كه ٣٠٠ وات هست ،
وقتي وصلش ميكنم به باطري ماشين لامپ ٢٢٠ ولت روشن ميشه و خاموش ميشه در صورتي كه دستگاه داره كار ميكنه ، بعضي وقتا هم كليدش رو بايد چند بار...