سلام من وقتی میخوام در التیوم توی قسمت pcbطراحی کنم برای ترک هایی که میکشم اسم پایه رو نمیزاره باید چیکار کنم درست بشه