سلام وقت عالی دوستان متعالی
من یک مرغ دارم لونش یک متر در یک متر است
دو تا لامپ یخچال درونش روشن کردم برای گرما
این لامپهای یخچال چقدر مصرف داره ؟
میشه بجای لامپ یخچال از المنت استفاده کنم /...