سلام
فايل و قطعات مورد نياز ميشه دوباره بزاريد فايل اپلود شده حذف شده؟