سلام خدمت دوستان
برای پاک کردن شارلاک از روی برد باید از تینر 20000ومسواک زبر استفاده کرد
ابتدا برد رو کامل تینر بزنید بعد از یک دقیقه با مسواک پاک کنید