ماده ژلاتینی محافظ چیست ؟؟؟؟؟؟؟
سلام به همه دوستان
راستش بگم من اولین باره یک سوال میپرسم،اگر اینجا نباید میدادم غذر میخوام

راستش دیروز یک قطعه آی جی بی تی بدستم رسید که از روی کنج کاوی بازش...