وقت بخیر

فایل هگز رو با hex editor میتونی بسازی !! براحتی میتونی پیداش کنی تو نت و نصب کنی !! کار باهاش راحته !! البته اگر پروگرامرت بافر و ادیت نداشته باشه !!