سلام و تشکر از آموزش هاب مفیدتون و مدیریت تاپیکتون (جهت جلوگیری از منحرف شدن بحث)
ما بی صبرانه منتظر ادامه آموزش هایتان هستیم