سلام دوستان.
یه سوال ساده :ooo: داشتم (نمیدونم باید کجا میپرسیدمش)
سوال اینه که :چرا مقاومت ولت متر ایده ال برابر بی نهایت و مقاومت امپر متر ایده ال برابر صفر است؟
بسیار ممنون .