سلام.یه اینورتر دارم یه قسمتش سوخته که روی برد نوشته mos1 و روی ای سی که سوخته نوشته k80e08 k3 .حالا ای سی با این شماره گیرم نمیاد ایا میتونم ای سی دیگه بجاش بذارم؟