آقا هیشکی نیست تو این زمینه یه کمکی برسونه.
من یکی از این برد هارو خریدم و الان دو ماهه که آسمون رو به زمین دوختم نمی تونم واسه این برد برنامه بنویسم. مشکل اساسی از اونجایی شروع میشه که می خوای با...