سلام راستش دنبال مدار امپلی فایرهستم که با ترانزیستور یا با ماسفت باشه که 12ولت کار کنه ؟؟؟؟ باید از کدام کلاس امپلی فایر استفاده شود؟