سلام دوست خوبم
نه مشکلی نداره فقط هیترت گرم میشه که با وزش باد باید تزریقش کنی روی سطح مورد نظر اما دما رو به لحاظ لحظه ای و نمایشی نمی تونی رصد کنی که البته برای این کار هم خیلی اهمیتی لازم نیست...