سلام
داداش پیر شدیم
۲سال از استارت پست میگذره
آقایی کن بزار این آموزش رو
ممنون