سلام و روز بخير
درخواست طراحي يك منبع تغذيه سينوسي نامتقارن رو جهت يك كار تحقيقاتي دارم.
و اما مشخصات مورد نظر
ولتاژ Ac ولتاژ سه فاز ميباشد.
ولتاژ Dc در حدود ٢٠٠ ولت است.
فركانس كاري فركانس...