سلام دوست عزیز. ترانس ۳ سر در توان های مختلف در بازار فراوان هست. به اسم ترانس صفر وسط هم معروف هستند