سلام شما میتونید از خمیر قلع و شابلون استفاده کنید که تو بازار هم موجوده و فقط شابلونش رو باید خودتون زحمتشو بکشیدبرای ساخت شابلون هم میتونید از قوطی نوشابه قوطی یا رانی و امثالهم استفاده کنید و در...