سلام . ولوم هارو از مدار جدا و سلامتشون رو با مولتی متر تست کنید .