احتمالا موقع قرائت مقدار دما از سنسور تاخیر ایجاد میشه و سون سگمنت رفرش نمیشه. منم همچین مشکلی در بسکام داشتم و نتونستم تاخیر ۷۵۰ میلی ثانیه ای رو کم کنم.اگه کم کنیم مقدار خطا میخونه. اگه کسی راهکاری...